Botdichtheidsmeting

Bij een botdichtheidsmeting wordt met behulp van röntgenstraling gemeten hoeveel kalk je botten bevatten (botdichtheid). Een van de belangrijkste redenen om dit onderzoek te verrichten is dan ook om vast te stellen of je last hebt van osteoporose (botontkalking). Hoe lager je botdichtheid, hoe groter de kans op botbreuken. Een botdichtheidsmeting wordt ook wel DEXA-onderzoek genoemd.

Wanneer een botdichtheidsmeting?
Een botdichtheidsmeting wordt aangeraden wanneer het vermoeden bestaat dat je osteoporose hebt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je meerdere botbreuken in een korte periode hebt opgelopen.

Hoe gaat een botdichtheidsmeting in zijn werk?
Tijdens een botdichtheidsmeting wordt eerst een vragenlijst doorlopen waarbij gekeken wordt naar andere risicofactoren voor botbreuken, zoals voedingsgewoonten, lichaamsbeweging en eerdere botbreuken die je hebt opgelopen. Daarna vindt de botdichtheidsmeting plaats.

Voor de meting moet je op je rug liggen op de onderzoekstafel. Er wordt met een speciaal röntgenapparaat met lage energie (DEXA apparaat) een opname gemaakt van het onderste gedeelte van je rug en van je heupen. Tijdens de opname moet je zo stil mogelijk blijven liggen. Een meting van de botdichtheid duurt ongeveer vijftien minuten.

Door te meten hoe goed het bot de röntgenstraling doorlaat, kan worden berekend wat de dichtheid van het bot is. Hoe meer röntgenstraling wordt doorgelaten, hoe minder kalk het bot bevat en dus hoe lager de botdichtheid is.

Direct een afspraak maken
Bij SEDN vinden wij het belangrijk dat u snel en makkelijk een afspraak kunt maken en snel maar goed geholpen wordt. U kunt telefonisch een afspraak maken via het secretariaat van SEDN op telefoonnummer 088 744 3000 (gratis) of via uw huisarts. SEDN is te vinden in het Gezondheidscentrum Hoendiep in Groningen.


Meer informatie
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de receptie van SEDN via het telefoonnummer 088 744 3000 (gratis). Vragen over het onderzoek zelf kunt u ook altijd stellen aan de laborant die het onderzoek uitvoert.