Informatie voor verwijzers

De beste zorg bieden voor uw patiënten staat voorop. Wij van SEDN vinden dat ook en helpen u daar graag bij! We doen er dan ook alles aan om de samenwerking met u zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen.

Wat is SEDN?
SEDN staat voor Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland en is een diagnostisch centrum, zonder winstoogmerk. De doelstelling van SEDN is om een optimale aanwending van de middelen in de zorg ten behoeve van de patiënten te bewerkstelligen.

SEDN werkt voor aanvragers uit de eerste lijn. Het gaat er SEDN om dat patiënten die optimaal bediend kunnen worden in de eerste lijn, niet nodeloos doorverwezen worden naar specialisten of ziekenhuizen; de tweede lijn dus. Wij hebben overigens wel een optimale samenwerking met de tweede lijn, maar alleen als dit in het belang van de patiënt is. Op deze manier hopen we weer een optimale aanwending van de middelen in de zorg te bewerkstelligen. De eerstelijnszorg werkt immers aantoonbaar voordeliger ten opzichte van de tweede lijn.

Huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders worden ondersteund bij het stellen van diagnoses. U beschikt niet over het uitgebreide arsenaal van diagnostische middelen die in een ziekenhuis beschikbaar zijn. Het is natuurlijk niet efficiënt wanneer een huisarts een duur apparaat zou aanschaffen, dat dan weer suboptimaal wordt ingezet. Daarom stelt SEDN apparatuur ter beschikking aan eerstelijns zorgverleners, die op deze manier extra diagnostische informatie kunnen verwerven, zonder dat hun patiënt onvermijdelijk in de tweede lijn (ziekenhuizen e.d.) terecht komt en daar veelal in de diagnostische molen terecht komt.

SEDN staat voor een netwerk van diagnostische eerstelijns centra, verspreid over het land. Nu nog voornamelijk geconcentreerd in het Noorden van Nederland. Het is de bedoeling dit netwerk verder uit te bouwen naar de rest van Nederland.

Klik op onderstaande onderwerpen om hier meer over te weten te komen.
Apparatuur
Samenwerking met verwijzers
Samenwerking met ziekenhuizen