Röntgenonderzoek

U heeft een verwijsbriefje voor een röntgenonderzoek. Uw behandelend arts heeft u er wellicht al iets over verteld. Wij zetten graag alles nog even op een rijtje voor u:

Wat is een röntgenfoto?
Bij een röntgenfoto wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische straling die door weefsels van het lichaam heendringen (denk aan botten, spierweefsel, vetweefsel, longweefsel en organen). Hierdoor kunnen afwijkingen in het lichaam zichtbaar worden.
De verschillende organen, weefsels en botten laten niet evenveel straling door. Daardoor is het mogelijk om de verschillende structuren in het lichaam op een röntgenfoto te onderscheiden:

  • Botten laten weinig straling door en zien er wit uit op de röntgenfoto
  • Longweefsel laat veel straling door en bevat veel lucht. Dit ziet er donker uit op de röntgenfoto
  • Bloed, spieren en organen laten verschillende tinten tussen donker en licht in zien

Hoe verloopt een röntgenonderzoek?
De laborant zal u in de wachtkamer oproepen. Als u dit liever niet heeft, geeft u dat dan even aan bij aankomst bij de SEDN-balie. In dat geval zal de baliemedewerkster u naar de laborant brengen.
Na wederzijds voorstellen en identiteitsverificatie brengt de laborant u naar een kleedkamer waar u, indien nodig, de desbetreffende onderzoeksplek kan ontbloten. Indien u hulp wenst bij het uit- en aankleden, meldt u dit dan bij de baliemedewerkster aan de SEDN-balie, zodat de nodige hulp voor u kan worden geregeld.
Als de onderzoeksplek ontbloot is zal de medewerker van de röntgenafdeling u begeleiden naar het röntgenapparaat. De laborant zal u optimaal voor of onder het apparaat laten plaatsnemen. U kunt hier meestal bij zitten of liggen.
Vervolgens neemt u plaats achter een loodscherm. De laborant gaat achter een speciaal scherm staan om de röntgenfoto te nemen. Blijft u nog even staan of zitten, terwijl de laborant de kwaliteit van de foto controleert.
Na het onderzoek wordt u weer naar het kleedkamer begeleid, waar u zich weer mag aankleden. Het hele onderzoek duurt slechts enkele minuten.
Heeft u last van claustrofobie? Meldt u dit dan bij de baliemedewerkster bij de SEDN-balie. Wij hebben oplossingen om het onderzoek zo aangenaam mogelijk voor u te maken.

Doet het onderzoek pijn?
Het maken van een röntgenfoto doet geen pijn. Zijn er foto’s nodig met contrastvloeistof dan is het inspuiten van de vloeistof wel gevoelig.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Dat is afhankelijk van het soort röntgenonderzoek dat uitgevoerd wordt.

Vaststellen botbreuk
Als uw huisarts bijvoorbeeld een botbreuk uitgesloten of bevestigd wil hebben zal de laborant de röntgenfoto zo snel mogelijk onder de aandacht van de specialist (radioloog) in het ziekenhuis brengen. Wordt er een breuk vastgesteld, zal u zo snel mogelijk worden doorverwezen en behandeld worden op een erkende Spoed Eisende Hulpdienst (kortweg SEH-dienst). SEDN heeft directe toegang tot dergelijke hulpdiensten.
De foto’s en het verslag van de beoordelende radioloog zullen bij de SEH-dienst al aanwezig zijn nog voordat de patiënt op de SEH-dienst is aangekomen of die krijgt u mee, zodat geen tijd verloren hoeft te gaan.

Longfoto
Als u bent doorverwezen voor een longfoto om bijvoorbeeld een longontsteking (pneumonie) uit te sluiten of te bevestigen, zal de laborant de foto ook onmiddellijk onder de aandacht van de radioloog brengen. Als deze een longontsteking vaststelt, kan het zijn dat hij contact met uw huisarts opneemt met de vraag wat er verder moet gebeuren. Dan kan het betekenen dat u terug naar de huisarts gaat of dat de huisarts afspreekt om bij u langs te komen. Ook kunt u doorverwezen worden naar een specialist, die dan ook meteen over de foto en het verslag van de beoordelende radioloog zal beschikken als u eraan komt.

Andere onderzoeken
Bij andere onderzoeken kunt u veelal na het maken van de röntgenfoto weer uw dagelijkse bezigheden hervatten. De foto wordt dan natuurlijk evengoed door de radioloog beoordeeld en het verslag van de radioloog wordt uiterlijk na twee werkdagen doorgestuurd naar de (huis)arts die u heeft doorverwezen.

Is het schadelijk?
SEDN werkt samen met gekwalificeerde en vakkundige röntgenlaboranten die röntgenstraling alleen gebruiken als dit echt nodig is en in een zo gering mogelijke mate. Het laten maken van één of twee, of zelfs meerdere röntgenfoto’s per jaar kan geen kwaad.
Röntgenstraling is alleen schadelijk als u er vaak en lang aan blootgesteld wordt. Medewerkers van de röntgenafdeling nemen daarom tijdens het maken van de foto’s plaats achter een speciaal scherm zodat zij niet te veel aan de straling worden blootgesteld.

Bent u zwanger of weet u niet 100% zeker of u zwanger bent?
Meldt u dit dan aan de laborant die uw röntgenfoto gaat maken. Als de foto enige tijd uitgesteld kan worden, kan ervoor gekozen worden dat u eerst een zwangerschapstest uit laat voeren en daarna handelt naar de uitkomst of u zwanger bent of niet.
Dient er direct een röntgenfoto gemaakt te worden, bijvoorbeeld bij de vaststelling van een botbreuk, dan zal de laborant extra nauwkeurig een zo gering mogelijke stralingsdosis gebruiken en de buik eventueel extra afschermen met een loodschort.

Direct een afspraak maken
Bij SEDN vinden wij het belangrijk dat u snel en makkelijk een afspraak kunt maken en snel maar goed geholpen wordt. U kunt telefonisch een afspraak maken via het secretariaat van SEDN op telefoonnummer 088 744 3000 (gratis).


Meer informatie
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de receptie van SEDN via het telefoonnummer 088 744 3000 (gratis). Vragen over het onderzoek zelf kunt u ook altijd stellen aan de laborant die het onderzoek uitvoert.