Samenwerking met ziekenhuizen

Middels XDS kunnen we al onze onderzoeken digitaal aanbieden aan de noordelijke ziekenhuizen. Onderzoeken hoeven dus niet over te worden gemaakt. Indien een patiënt moet worden doorverwezen, worden na toestemming van de patiënt, de onderzoeken en foto’s digitaal beveiligd verzonden over het XDS netwerk van Stichting Gerrit naar het gewenste ziekenhuis.

Ziekenhuizen buiten de noordelijke regio kunnen de gegevens op CD-ROM verkrijgen. Binnenkort is dit laatste ook niet meer nodig omdat er in 2020 een project van de ziektekostenverzekeraars gestart is om alle ziekenhuizen in heel Nederland middels een beveiligde verbinding beeldmateriaal uit te kunnen laten wisselen.