Samenwerking met ziekenhuizen

Ook in de samenwerking met ziekenhuizen blijven we onze basisdoelstelling trouw. Omdat we gebruik maken van up-to-date apparatuur, goed opgeleide laboranten en deskundige specialisten, willen we vermijden dat er enige reden zou bestaan om onderzoeken die bij ons uitgevoerd zijn bij doorverwijzing overgedaan moeten worden.

We beschikken daarom over een optimale inbedding in het bestaande medische informatienetwerk. Via dit netwerk kunnen we de gegevens digitaal daar bezorgen, waar patiënten ook naartoe doorverwezen worden.

Bij doorverwijzing naar instellingen buiten de regio zullen CD-ROM’s worden gebrand en meegegeven aan de patiënt. Verder hebben we ook de samenwerking met naburige ziekenhuizen opgezocht. Bij voorkeur werken we samen met regionale specialisten, omdat dit ook de contacten tussen verwijzers en onze specialisten vergemakkelijkt waar nodig. Daarvoor hebben we de ziekenhuizen gecontacteerd waar deze specialisten werkzaam waren. Ook deze ziekenhuizen hebben er natuurlijk baat bij, wanneer onderzoeken niet over hoeven gedaan te worden en wanneer de indicatie voor doorverwijzing duidelijk is. In die zin kunnen spreken we van een win-win situatie.