Tarieven 2019

SEDN hanteert de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (link: selecteer Ziekenhuiszorg en vervolgens de meest recente bijlage Tarievenlijst Eerstelijnsdiagnostiek). De NZa valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en stelt tarieven vast voor de zorg. Daar wij ook voor 2019 afspraken hebben met alle zorgverzekeraars bent u in het algemeen goedkoper uit dan onderstaande tarieven, mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen.

Prijslijst echografie verrichtingen (incl. honorarium) NZa-tarief
Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten € 80,71
Echografie van de schildklier en/of hals € 84,16
Echografie van de thorax € 127,67
Echografie van de buikorganen. Per zitting (met volle en lege blaas, evenals boven- en onderbuik) € 92,87
Echografie van het scrotum € 85,59
Echografie van de bovenste extremiteiten (o.a. schouder, arm) € 91,95
Echografie van een of beide onderste extremiteiten (o.a. knie, been) € 89,13
Lokale injectie medicatie onder echogeleide €148,58
Prijslijst Radiologie verrichtingen NZa-tarief
Gehele wervelkolom € 77,53
Cervicale wervelkolom € 46,14
Thoracale wervelkolom € 40,63
Aangezichtsschedel en/of neusbijholten € 42,88
Lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten € 45,36
Speciaal gericht onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis € 41,66
Gehele schouder, arm en hand € 63,10
Gehele been en/of voet € 67,04
Scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm € 44,66
Elleboog en/of onderarm € 39,84
Pols en/of hand en/of vingers € 39,88
Thorax, één of meerdere richtingen € 44,01
Ribben en/of sternum € 51,92
Buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, één of meerdere richtingen € 44,84
Bekken, respectievelijk één of beide heupgewrichten € 45,25
Bovenbeen € 39,75
Knie en/of onderbeen € 41,09
Enkel en/of voet(wortel) en/of tenen € 40,04
Prijslijst Botdichtheidsmeting NZa-tarief
Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. € 122,51